Huiswerkbegeleiding voor VMBO, HAVO & VWO leerlingen

“Hier word ik tenminste niet afgeleid”

Persoonlijk

Elk kind is verschillend. Aandacht voor de persoonlijke leerbehoeften van de leerling staat bij ons daarom centraal. Het huiswerkinstituut biedt een kleinschalige en huiselijke leeromgeving in de buurt, waar in alle rust kan worden gewerkt.

Positief

Wij geloven in een positieve benadering, met oog voor motivatie en het opbouwen van zelfvertrouwen. Uw kind leert zelfstandig plannen en structuur aanbrengen in het huiswerk, zodat huiswerkbegeleiding na verloop van tijd niet meer nodig is. Rust thuis, huiswerkvrije avonden en geen discussie over huiswerk meer.

Betrouwbaar

Uw kind is bij ons in goede handen. Vertrouwelijkheid over wat wij van leerlingen horen en zien is vanzelfsprekend. Er is regelmatige terugkoppeling naar de ouders over de voortgang en prognoses. De ervaring leert dat dit de kans op overgang en slagen aanzienlijk vergroot.

Huiswerkbegeleiding

Vallen de studieresultaten van uw kind tegen?
Komt uw kind regelmatig niet toe aan huiswerk omdat games, YouTube, TikTok en andere social media een te grote afleiding vormen?
Heeft uw kind moeite met het organiseren en plannen van zijn schoolwerk en heeft uw kind regelmatig iemand nodig om overhoord te worden?

Huiswerk instituut Bennekom (HiB) neemt graag een deel van deze zorg uit handen! Het instituut staat voor betaalbare en effectieve huiswerkbegeleiding, afgestemd op de behoeften van uw kind. HiB biedt 5 dagen in de week huiswerkbegeleiding. Kinderen kunnen zich opgeven voor 3, 4 of 5 middagen per week.

Om structuur aan te kunnen brengen in de planning en uitvoering van het huiswerk en de huiswerkbegeleiding succesvol te kunnen laten verlopen, adviseert Huiswerk instituut Bennekom een minimale aanwezigheid van 3 dagen per week.

Over mij en Huiswerk Instituut Bennekom

Mijn naam is Marianne Campen en ik ben eigenaar van het Huiswerk instituut Bennekom. Ik heb Consumentenwetenschappen gestudeerd aan de Wageningen Universiteit. Na mijn studie ben ik zo’n 10 jaar werkzaam geweest als Functionaris Gezondheidsbevordering bij een GGD. In 2007 besloot ik het roer om te gooien en koos ik, inmiddels met een 2e graads onderwijsbevoegdheid Zorg & Welzijn op zak, voor het onderwijs. Meerdere jaren heb ik als docent op roc’s lesgegeven en studenten (zowel pubers als volwassenen) begeleid.  Daar ontdekte ik pas hoe leuk en inspirerend het is om (jong)volwassenen te begeleiden en te coachen in hun (school)loopbaan.

Gaandeweg ontstond de behoefte om meer te weten over hoe leerprocessen bij mensen werken en extra vaardigheden op te doen op het gebied van trainen en coachen. Daarom ben ik in 2009 gestart met ‘Opleidingskunde’ aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. In 2012 ben ik afgestudeerd als Opleidingskundige.

Mijn insteek is de persoonlijke leerontwikkeling bij kinderen te bevorderen en hem of haar leersuccessen te laten ervaren. Met een flinke dosis enthousiasme en positiviteit probeer ik de leerlingen vertrouwen te geven en te motiveren. Niet voor niets wil ik graag het gevoel stimuleren dat je van huiswerk maken ook een happy gevoel kunt krijgen. Door veel persoonlijke aandacht te geven, gaat de leerling zijn eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Met als uiteindelijke doel: mooie studieresultaten.

Naast de begeleiding aan scholieren, geef ik ook bijles Frans aan onderbouwleerlingen en ben ik taalmaatje (het geven van Nederlandse les aan iemand die niet in Nederland is opgegroeid).

Dat ik ook moeder ben van 3 schoolgaande kinderen, zorgt er natuurlijk voor dat ik mij goed kan inleven in de vragen en zorgen die ouders en hun kinderen kunnen hebben over iets dat van alle tijden lijkt te zijn: hoe kan je ‘huiswerk’ leuk maken? Wat ook helpt is dat ik uit een echte onderwijsfamilie kom; mijn beide ouders waren werkzaam als leraar in het voortgezet onderwijs.

Werkwijze

Voorafgaand aan de begeleiding
Tijdens een gratis intake ga ik met de ouder(s) en het kind in gesprek over de knelpunten en de wederzijdse verwachtingen. Bij dit gesprek stellen we samen vast hoeveel begeleiding de leerling nodig heeft. Wanneer u besluit om uw kind bij mij in te schrijven maken we definitieve afspraken over de start en de aandachtspunten in de begeleiding.

De begeleiding zelf
De leerlingen kunnen direct uit school (vanaf 13:30 uur) aanschuiven. We beginnen dan eerst met een kopje thee of limonade met wat lekkers en praten even bij over de schooldag. Daarna nemen de leerling en ik de planning door en maken we een overzicht van wat er aan leer- en maakwerk gedaan moet worden. Daarbij kijken we niet alleen naar de volgende dag maar ook naar een langere periode. Een repetitie leren doe je niet in één dag!

huiswerkbegeleiding bennekom

Ondersteuning wordt geboden in de vorm van overhoren, extra uitleg, redigeren van teksten en helpen plannen/structureren. Ook werkt Huiswerk instituut Bennekom graag samen met universitaire studenten. Vaak is er ‘s middags een student aanwezig voor met name uitleg over de exacte vakken. Studenten beschikken over parate kennis omdat zij kortgeleden hun middelbare school hebben afgerond en zijn laagdrempelig in hun communicatie met de leerlingen. De leerling gaat de deur pas uit als de taken van die dag klaar zijn.

Wanneer een leerling niet aanwezig is, neem ik direct contact op met de ouders.

Wat kost huiswerkbegeleiding?

Huiswerk instituut Bennekom hanteert vaste prijzen voor haar drie abonnementsvormen in huiswerkbegeleiding.

3 dagen per week € 290,- per kalendermaand
4 dagen per week€ 340,- per kalendermaand
5 dagen per week€ 370,- per kalendermaand

Extra service van Huiswerk instituut Bennekom:
• Gratis inschrijven.
• Eén middag vrijblijvend proberen.
• Een extra middag in overleg mogelijk zonder kosten (tijdens toetsweken)

Veelgestelde vragen

huiswerkbegeleiding bennekom

Er is een maximum van 11 leerlingen, verdeeld over meerdere ruimtes. De praktijk is dat in de loop van de middag leerlingen binnendruppelen. Leerlingen zijn op verschillende tijdstippen klaar. Niet alle elf leerlingen zullen tegelijk aan het werk zijn.

Nee, Huiswerkinstituut Bennekom biedt alleen huiswerkbegeleiding aan.

Nee, helaas is er geen garantie op de studieresultaten. Huiswerkinstituut Bennekom kent een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Het uitgangspunt is dat een positieve instelling en enige motivatie vanuit de leerling voldoende basis is voor succes!

Wanneer een leerling niet aanwezig is, wordt er direct contact opgenomen met de ouders. Gezamenlijk wordt bepaald of er reden is voor actie.

Bij twijfel mag uw kind één middag komen om te ervaren of huiswerkbegeleiding bij hem of haar past.  Na deze middag kunt u samen met uw kind besluiten of u gebruik wilt maken van Huiswerkinstituut Bennekom.

Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzeggen kan per mail.

Het huiswerkinstituut sluit tijdens de schoolvakanties (regio midden).

Wat vinden onze leerlingen en de ouders?

Contact

Huiswerk instituut Bennekom
Het huiswerk instituut is gelegen in een rustige woonwijk ten noorden van het centrum Bennekom.

Telefoon
0649051754
E-mail
info@hibennekom.nl
Adres
Hazenhoeve 48, 6721 LB Bennekom

Openingstijden
Maandag : 13:30 – 18:00 uur
Dinsdag : 13:30 – 18:00 uur
Woensdag : 13:30 – 18:00 uur
Donderdag : 13:30 – 18:00 uur
Vrijdag : 13:30 – 18:00 uur

Huiswerkinstituut Bennekom sluit tijdens de schoolvakanties van Regio Midden.